תדרים חשובים בגופנו

 

בתדר הנמוך מאוד:
1gauss = 0,1 Millitesla = 100 Microtesla
1miligauss = 0,1 Microtesla = 100 Nanotesla

גבישים מגנטיים, כאנטנה, מסוגלים להבחין אפילו בסימנים חלשים יחסית ולהגיב אליהם.
מגנטיט (Fe304), מינרל מגנטי ביותר, יגיב לשדה מגנטי חיצוני באופן אשר הינו רגיש פי מיליון מכל חומר ביולוגי אחר.
פירושו של דבר: שדות מגנטיים חיצוניים הם בעלי השפעה ישירה על המוח.
כך, פונקציות של חילוף חומרים עלולות לעבור שינוי.

 

important-frequencies-in-our-bodies2