מטרות ופעילות

המכון הבינ"ל למחקר של תאימות אלקטרומגנטית - IIREC מגובה ע"י מדענים מובילים בזירה העולמית בתחומים של אלקטרו-פיזיקה, ביו-פיזיקה, רפואה סביבתית וגנטיקת-גלים. בהתבסס על תגליות תיאורטיות וניסיונות ב-15 עד 20 השנים האחרונות. IIREC מיזגה בהצלחה את התוצאות האינדיבידואליות לכדי מודל עבודה רב-תחומי מאוחד.

בפעם הראשונה פותחו ב- IIREC שיטות המסוגלות למדוד באופן טכני ולהעריך באופן ביולוגי אפקטים א-תרמיים. החשיבות הביולוגית של שיטות המדידה הוכחה באמצעות השוואה עם נתונים מנתוני רפואה אורתודוקסיים שנאספו במחקר אקראי, הנערך בשיטת פלצבו -  שיטת העיוורון הכפול, המתבצעת תחת השגחתו של נוטריון.
 

פעילויות מחקר מכון איירק:

  • שיטות פיזיקאליות למדידת אפקטים א-תרמיים.
  • גלי רזונאנס וקוהרנטיות - הפאזה במים.
  • מושגי התגוננות יעילים מפני זיהום אלקטרומגנטי.
  • שימוש מחקר בתחום הפיזיקה הבלתי-ליניארית לגיבוש אמצעי הגנה.
  • פרמטרים ביולוגיים למדידת אפקטים א-תרמיים.
  • מחקר יסוד על הבזק אלקטרומגנטי.
  • שדה מתמטי ותיאוריה פוטנציאלית.