השדות הגיאו-מגנטים של כדור הארץ

השדות הגיאו-מגנטים מפיקים באופן מתמשך תדרים שבין 0-30Hz על פני שטח כדור הארץ
באמצעות מיקרו - פעימות (Micro - Pulsation)

 

Geo - Magnetsa

Geo - Magnets2a

השדה הגיאו-מגנטי משתרע עד 20,000 ק"מ מעל שטח כדור הארץ.
בקו רוחב אירופה או צפון אמריקה, הוא מתנשא כמעט אנכית, והנו בעל השראה אלקטרומגנטית טבעית של
כ - 40 uTesla. בישראל, ההשראה האלקטרומגנטית הטבעית עומדת על 25 uTesla.